• Jednoduchá montáž
  • Nevyžaduje údRžbu
  • Chráni priestor Vášho auta pri požiari

Plynové hasivo v trvale uzatvorenej špeciálnej hadičke je umiestnené nad motorovým priestorom.V prípade požiaru, prípadne zvýšenej teplote nad 120°C hadička praska a hasivo zaplaví priestor motora.


mobil: 0915 747 589

Inštruktážne video hasiaceho systému

  • uhasenie ohna
  • ochladenie priestoru (bod varu hasiva -2°C)
  • množstvo hasiva - 0,5Kg
  • žiadne korozívne účinky na kovy, deštrukčné účinky na plasty, ani poškodenie el. zariadenia
  • nevznika žiadne ohrozenie posádky vozidla účinkami hasiva
  • po uhasení sa plyn FE-36 odparí a v priestore nezostávajú žiadne zvyšky hasiva (ako pri prášku)

Viacej informácií