Medicínske autotrakčné lehátko "MEDICAL"

Medicínske autotrakčné lehátko "MEDICAL"

Medicínske autotrakčné lehátko "MEDICAL"

Medicínske autotrakčné lehátko "MEDICAL" sa používa na prevenciu zdravých, ako aj na liečenie viacerých ochorení s blahodárnymi účinkami na celý organizmus !

Riešenie nasledovných ochorení : Osteoporóza, Skolióza, Becheterevova choroba, Hernia disku a podobne...

Zmena polohy dobre pôsobí na celý organizmus ! Možnosť vyskúšania v Lama Bioinštitút, s.r.o. Piešťany

Viac informácií